Hàm Date() & Time() trong PHP

Một phần kiến thức trong lập trình PHP căn bản đó là xử lý thời gian, ngày, tháng với hàm Date() và Time(). Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Date và Time một cách dễ dàng.

ham-date-time-trong-php

Hàm Date() trong PHP và cách sử dụng

Cú pháp:

date( $format, $timestamp);

$format: định dạng biến trả vể

$timestamp: là số nguyên Unix timestamp. nếu để trống nó sẽ lấy về thời gian hiện tại.

Các kiểu Format:

h: Trả về giờ trong ngày kiểu 12h
H: Trả về giờ trong ngày kiểu 24h
i: Trả về phút trong giờ
s: Trả về số giây trong phút
d: trả về ngày trong tháng(từ 1- đến31)
j: Trả về ngày trong tháng, nhưng nếu ngày<10 sẽ không hiển thị số 0
D: Trả về định dạng thứ trogn tuần bằng tiếng anh viết tắt
l: Trả về đầy đủ thứ trong tuần (tiếng anh)
m: Trả về tháng trong năm (từ 1 đến 12)
M: Trả về tháng trong năm nhưng bằng tiếng anh viết tắt
y: Trả về 2 số cuối cùng của năm
Y: trả về đầy đủ 4 số của năm

Ví dụ:

<?php
echo date('H:i:s d-m-Y');
?>

Khi bạn chạy đoạn code trên nó sẽ xuất ra giờ, phút, giây và ngày, tháng, năm.

Các kiểu viết giờ, tháng, năm khác:

<?php
echo date("h:i:s") . "<br>";
echo date("F d, Y h:i:s A") . "<br>";
echo date("h:i a");
?>

ham-date-trong-php

Hàm Time() trong PHP

Hàm time() PHP sẽ lấy thời gian về thời điểm hiện tại. Nó sẽ trả về số giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970.

Cú pháp:

time()

Ví dụ:

<?php
// 7 ngày; 24 giờ; 60 phút; 60 giây
$nextWeek = time() + (7 * 24 * 60 * 60);

echo 'Hôm nay: '. date('Y-m-d') ."<br>";
echo 'Tuần tới: '. date('Y-m-d', $nextWeek) ."<br>";
?>

ham-time-trong-php

Kết thúc bài học này bạn đã hiểu 2 hàm date() và time() để lấy lấy ngày giờ hiện tại trong PHP chưa nào? Trong những bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục chia sẻ những kiến thức PHP hay nhất mời bạn cùng tiếp tục theo dõi tại Quach Quynh blog nhé!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…