Thuộc tính định dạng Font chữ trong CSS

Tiếp tục chuỗi bài viết về học CSS hôm nay mình chia sẻ với bạn thuộc tính định dạng Font chữ giúp trang trí website đẹp và bắt mắt hơn.

Font chữ trong CSS

Đầu tiên bạn sẽ chạy thử đoạn code sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
font-size: 20px;
}
.font1 {
font-family: san-serif;
}
.font2 {
font-family: Arial;
}
.font3 {
font-family: Helvetica;
}
.font4 {
font-family: Georgia;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="font1">Đoạn văn bản 1</p>
<p class="font2">Đoạn văn bản 2</p>
<p class="font3">Đoạn văn bản 3</p>
<p class="font4">Đoạn văn bản 4</p>
</body>
</html>

Sau khi chạy kết quả như sau:

Thuộc tính Font trong CSS

Thuộc tính font-family

Với ví dụ trên bạn sẽ thấy rằng khi áp dụng CSS cho 4 đoạn văn bản mỗi đoạn 1 font chữ khác nhau thì trình duyệt sẽ hiển thị khác nhau.

Đối với 1 trang web nếu dùng chung một font chữ thì sẽ áp dụng CSS cho body

body {

font-family: Arial;

}

Lưu ý: Khi chọn Font người ta sẽ ưu tiên dùng các Font cơ bản như  Serif, Palatino, Time New Roman, Georgia, Sans Serif, Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma.

Hoặc để tránh trình duyệt bị lỗi khi hiển thị người ta sẽ viết nhiều Font.

Ví dụ:

body {

font-family: Time New Roman, Arial, San-serif;

}

Thông thường san-serif được đặt ở cuối cùng bởi lẽ nó là Font chữ cơ bản nhất có thể hiển thị tốt trên mọi trình duyệt khác nhau.

Thuộc tính Font-size

Điều chỉnh cỡ chữ cho một đoạn văn bản nào đó.

body {
font-size: 16px;
}

Với thuộc tính này nó sẽ dùng các giá trị:

px

em (tỷ lệ 1em = 16px)

% tỷ lệ phần trăm so với kích cỡ chữ của phần tử chứa nó

Cũng ví dụ trên bạn sẽ thay bằng em và % để xem điều gì xảy ra nhé!

Thuộc tính Font-weight

Đối với font-weight nó sẽ có giá trị từ 100 -> 900. Giá trị càng lớn chữ càng mập lên.

body {
font-weight: 900;
}

Thuộc tính font-style

Ví dụ:

body {
font-style: italic;
}

Các giá trị thường sử dụng:

normal: bình thường.
italic: chữ in nghiêng.
oblique: in nghiêng nhưng chữ không bị nhạt.

Thuộc tính font-variant

font-variant: Xác định kiểu chữ

Ví dụ:

body {
font-variant: small-caps;
}

Thuộc tính text-transform

Thuộc tính này sẽ xác định kiểu cách viết cho văn bản gồm:

capitalize: chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong phần Text sẽ được viết hoa.

uppercase: tất cả ký tự trong phần text sẽ được viết hoa.

lowercase: tất cả ký tự trong phần text sẽ được viết thường.

none: không thay đổi cách hiển thị nội dung phần tử.

body {

text-transform: upppercase;

}

Wow thế là mình với bạn vừa tìm hiểu qua về các thuộc tính Font chữ trong CSS rồi đấy. Rất dễ phải không nào? Để nắm chắc hơn ngay sau khi đọc xong bài viết này bạn hãy áp dụng vào bài tập để thực hành ngay kẻo quên mất nhé!

Cùng chủ đề


Tags: