Thuộc tính Float và Clear trong CSS

Khi dàn trang cho trang web bằng HTML và CSS bạn sẽ gặp phải một vấn đề đó là các phần tử nằm chồng chéo lên nhau hoặc không theo ý muốn của bạn. Chính vì thế bạn sẽ cần dùng đến thuộc tính Float và Clear trong CSS để dựng Layout đẹp hơn.

Thuộc tính Float trong CSS là gì?

Thuộc tính Float có tác dụng đẩy phẩn tử sang bên trái hoặc bên phải.

Cú pháp:

float: left | right | none | inherit;

float: left; đẩy phẩn tử sang phía bên trái

float: right; đẩy phần tử sang phía bên phải

float: none; mặc định không có gì thay đổi

float: inherit; thừa kế thuộc tính float phần tử cha

Bây giờ bạn thử chạy đoạn code này:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<style>
/* Mã Css */
</style>
</head>
<body>

<div class="wrapper">

<div class="header">
</div>

<div class="main">

<div class="content">
</div>

<div class="sidebar">
</div>

</div>

<div class="footer">
</div>

</div>
</body>
</html>

Kết quả khi chưa thêm thuộc tính FLoat:

float-trong-css

Bây giờ bạn sẽ thêm float: left; vào .content

.content {
width: 600px;
height: 200px;
background-color: red;
}

float: right; vào .sidebar

.sidebar {
width: 360px;
height: 200px;
background-color: blue;
float: right;
}

Kết quả là khối màu đỏ nằm bên trái và khối màu xanh da trời nằm bên phải rồi phải không?

float-trong-css-1

Nhưng lúc này phần Footer đã trôi mất đi đâu rồi? Làm thế nào đây?

Lúc này bạn sẽ phải dùng đến clear: both; cho phần tử Footer

Thuộc tính Clear trong CSS là gì?

Thuộc tính Clear có tác dụng tắt sự ảnh hưởng của Float.

Bạn thêm clear: both vào .footer

.footer {
height: 50px;
background-color: yellow;
clear: both;
}

clear-trong-css

Kết luận: Bạn đã hiểu rõ về cách sử dụng thuộc tính Float và Clear trong CSS chưa nào? Nó rất cần thiết khi tạo web với HTML và CSS đấy.

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm thuộc tính Overflow trong CSS chống tràn phần tử khi viết text nhé!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…