Comment trong HTML và CSS

Khi viết code HTML và CSS bạn cần phải chú thích (Comment) lại một số đoạn mã. Điều này sẽ giúp cho code trở nên rõ ràng, dễ hiểu và sau này chỉnh sửa dễ hơn.

Với người mới bắt đầu nên thường xuyên để ý tới Comment để giúp cho công việc trở nên hiệu quả. Bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc này đâu.

Comment trong HTML

Các đoạn comment khi viết nó chỉ hiển thị ở trong code. Và không được hiển thị trên trình duyệt.

Cách viết trong HTML như sau:

<!-- ... -->

Sẽ bắt đầu bằng <!-- và kết thúc bằng -->

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- Đây là tiêu đề -->
  <title>Tiêu đề</title>
</head>
<body>

<div class="container">

  <div class="header">
  </div><!-- End header -->
  
  <div class="body">
  	<!-- ảnh logo -->
  	<img src="anh.jpg"/>
    
  </div><!-- End body -->
  
  <div class="footer">
  </div><!-- End footer -->
  
</div>

</body>
</html>

Comment trong CSS

Trong CSS comment sẽ khác so với HTML.

/* ... */

Nó sẽ bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */

Ví dụ:

/* Khu vực Header */
.header {
  background: #444;
  height: 100px;
  margin-bottom: 20px;
}

Cách viết Comment hiệu quả

Khi viết chú thích mình thường áp dụng những cách sau:

– Đối với HTML nên đặt sau kết thúc của một khối mã. Như ví dụ ở trên đưa ra. Bởi vì trong HTML khi kết thúc </div> có khá nhiều vì vậy mình thường áp dụng cách này. Khi đặt như vậy sau này nhìn lại bạn sẽ dễ hiểu hơn.

– Đối với CSS mình thường viết

/*****************
*   Body CSS  *
*****************/

Cho các khu vực khác nhau. Chẳng hặn như header, body, footer.

/* Khu vực Header */
.header {
  background: #444;
  height: 100px;
  margin-bottom: 20px;
}

/* Khu vực Footer */
.footer {
  height: 200px;
  background: #555;
}

Và mình cũng sẽ tạo ra khoảng cách giữa các khối CSS lớn bằng một khoảng trắng.

Như vậy chúng đã đã cùng nhau tìm hiểu về Comment trong HTML, CSS. Tuy nhìn qua thì đơn giản nhưng áp dụng vào trong code lại là một chuyện không đơn giản. Đôi lúc mình hay quên không chú thích gì cả. Vậy nên bạn nên rèn luyện thói quen chú thích để code tốt hơn.

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…