Code đếm lượt xem bài viết trong WordPress

Có đôi khi bạn muốn biết một bài viết nào đó có số lượt xem là bao nhiêu. Nhưng bạn lại không muốn dùng plugin mà lại muốn code. Với code thì tốc độ chắc chắn rằng sẽ nhẹ hơn so với plugin rồi. Bạn sẽ biết cách thực hiện nếu tham khảo bài viết đếm lượt xem bài viết trong WordPress ngay sau đây.

1. Code đếm lượt xem trong WordPress

Bạn sẽ thực hiện đếm view bằng cách làm như sau:

Bước 1: Thêm code vào file functions.php

// Đếm lượt xem
function SetPostViews($postID) {
  $countKey = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $countKey, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $countKey);
    add_post_meta($postID, $countKey, '1');
  }else{
    $count++;
    update_post_meta($postID, $countKey, $count);
  }
}

SetPostViews đây là một hàm với tham số là $postID. Những đoạn code này bạn cũng không cần phải hiểu bởi vì nó là mã PHP.

Bước 2: Gọi hàm ra ngoài

Đưa đoạn mã này vào vòng lặp while trong single.php

<?php SetPostViews(get_the_ID());?>

dem-luot-xem-bai-viet

Bước 3: Đặt code đếm dữ liệu

Mở file content-single.php rồi thêm đoạn mã ở vị trí thích hợp.

<?php
  $post_views_count = get_post_meta( get_the_ID(), 'post_views_count', true );

  if ( ! empty( $post_views_count ) ) {
    echo $post_views_count;
  }
?>

2. Đếm lượt xem với Post Views Counter

Cách tiếp theo đơn giản hơn là dùng plugin Post Views Counter. Bạn không cần phải lo lắng về tốc độ của nó. Bởi nó đã được tối ưu rồi nên độ load cũng không ảnh hưởng lắm.

Download tại đây: https://wordpress.org/plugins/post-views-counter/

Về cách cài đặt cũng khá đơn giản. Vào settings => Post Views Counter để tùy chỉnh.

Nhưng mình chẳng chỉnh gì cả cài xong rồi để đó thôi.

dem-luot-xem-bai-viet-2

Với 2 cách trên đây từ bây giờ bạn sẽ thấy rằng tạo bộ đếm lượt xem cho bài viết không còn quá khó nữa rồi. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng việc này sẽ phần nào khiến cho tốc độ bị giảm xuống. Đối với Seo sẽ không có lợi cho lắm. Vì thế bạn nên cân nhắc có nên thêm vào hay không nhé!

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *