Cách lấy dữ liệu trong MySQL

Làm thế nào để lấy dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để hiển thị lên màn hình trình duyệt? Đây là câu mình đã từng thắc mắc khi tìm hiểu về PHP và MySQL. Sau một thời gian loay hoay với những dòng code cuối cùng mình cũng đã biết cách để truy vấn dữ liệu từ Database trả về Client.

Trước tiên bạn cần kết nối Database. Đây là điều kiện bắt buộc

<?php
$conn = mysqli_connect("localhost","root","","test");
if (mysqli_connect_errno())
 {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

Các thông tin cần chú ý:

 • localhost: mặc định khi dùng XAMPP
 • root: tên đăng nhập mặc định
 • “”: đây là mật khẩu, tuy nhiên mặc định là để trống
 • test: là Database

Tiếp theo để lấy dữ liệu mình sẽ dùng SELECT * FROM

$sql="SELECT * FROM admin ORDER BY id";
$result=mysqli_query($conn,$sql);

Trong đó:

 • Dấu * là lấy tất cả. Bạn cũng có thể lấy id, username, password vv…
 • ORDER BY id: sắp xếp dữ liệu theo cột id
if ( $result->num_rows > 0 ) {
 while($row = $result->fetch_assoc()) {
  var_dump('<pre>');
  print_r($row);
  var_dump('</pre>');
 }

}
mysqli_close($conn);

Cuối cùng bạn sẽ dùng if để kiểm tra điều kiện. Nếu num_rows lớn 0 thì sẽ đưa vào vòng lặp while và dùng hàm fetch_assoc để lấy dữ liệu.

Kết quả như sau

Bạn sẽ thấy dữ liệu trả về mảng bao gồm các cột như id, username, password và giá trị tương ứng.

database

Lúc này bạn muốn lấy giá trị của một cột nào đó, giả sử mình muốn lấy là username chẳng hạn. Thì khi viết code PHP sẽ là

echo $row['username'].'<br/>';

Dòng lệnh này bạn vẫn sẽ đặt ở trong vòng lặp while {…} nhé.

Đoạn code đầy đủ như sau:

<?php
$conn=mysqli_connect("localhost","root","","test");
if (mysqli_connect_errno())
 {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT * FROM admin ORDER BY id";
$result=mysqli_query($conn,$sql);

if ( $result->num_rows > 0 ) {
 while($row = $result->fetch_assoc()) {
  echo $row['username'].'<br/>';

 }

}
mysqli_close($conn);
?>

Kết luận: Với bài tập này bạn có thể lấy dữ liệu từ Database bằng PHP để hiển thị lên màn hình rất dễ dàng. Bằng cách sử dụng cách hàm như var_dump(), print_r(). Hãy bắt tay vào thực hành ngay sau khi đọc nhé! Chúc thành công!

Related Posts

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Một cái nhìn tổng quan

Giới thiệu Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và giải thuật là hai khái niệm quan trọng không thể thiếu. Cấu trúc…

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Lisp – Cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình đặc biệt

Lisp là gì? Lisp là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt mang đến một cách tiếp cận độc đáo trong việc xử lý thông tin và…

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Cách sử dụng đường dẫn tương đối trong HTML

Trang web hiện đại thường bao gồm nhiều tài nguyên như hình ảnh, trang HTML khác, tệp tin CSS và JavaScript. Để liên kết và truy cập…

Bài tập về hàm split trong Python

Chuỗi là một loại dữ liệu phổ biến trong lập trình, và việc xử lý chuỗi là một kỹ năng cần thiết cho các lập trình viên….

Xử lý chuỗi trong Python: Các phương thức cơ bản

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ phát triển…