Cách lấy dữ liệu trong MySQL

Làm thế nào để lấy dữ liệu trong cơ sở dữ liệu để hiển thị lên màn hình trình duyệt? Đây là câu mình đã từng thắc mắc khi tìm hiểu về PHP và MySQL. Sau một thời gian loay hoay với những dòng code cuối cùng mình cũng đã biết cách để truy vấn dữ liệu từ Database trả về Client.

Trước tiên bạn cần kết nối Database. Đây là điều kiện bắt buộc

<?php
$conn = mysqli_connect("localhost","root","","test");
if (mysqli_connect_errno())
 {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

Các thông tin cần chú ý:

 • localhost: mặc định khi dùng XAMPP
 • root: tên đăng nhập mặc định
 • “”: đây là mật khẩu, tuy nhiên mặc định là để trống
 • test: là Database

Tiếp theo để lấy dữ liệu mình sẽ dùng SELECT * FROM

$sql="SELECT * FROM admin ORDER BY id";
$result=mysqli_query($conn,$sql);

Trong đó:

 • Dấu * là lấy tất cả. Bạn cũng có thể lấy id, username, password vv…
 • ORDER BY id: sắp xếp dữ liệu theo cột id
if ( $result->num_rows > 0 ) {
 while($row = $result->fetch_assoc()) {
  var_dump('<pre>');
  print_r($row);
  var_dump('</pre>');
 }

}
mysqli_close($conn);

Cuối cùng bạn sẽ dùng if để kiểm tra điều kiện. Nếu num_rows lớn 0 thì sẽ đưa vào vòng lặp while và dùng hàm fetch_assoc để lấy dữ liệu.

Kết quả như sau

Bạn sẽ thấy dữ liệu trả về mảng bao gồm các cột như id, username, password và giá trị tương ứng.

database

Lúc này bạn muốn lấy giá trị của một cột nào đó, giả sử mình muốn lấy là username chẳng hạn. Thì khi viết code PHP sẽ là

echo $row['username'].'<br/>';

Dòng lệnh này bạn vẫn sẽ đặt ở trong vòng lặp while {…} nhé.

Đoạn code đầy đủ như sau:

<?php
$conn=mysqli_connect("localhost","root","","test");
if (mysqli_connect_errno())
 {
 echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT * FROM admin ORDER BY id";
$result=mysqli_query($conn,$sql);

if ( $result->num_rows > 0 ) {
 while($row = $result->fetch_assoc()) {
  echo $row['username'].'<br/>';

 }

}
mysqli_close($conn);
?>

Kết luận: Với bài tập này bạn có thể lấy dữ liệu từ Database bằng PHP để hiển thị lên màn hình rất dễ dàng. Bằng cách sử dụng cách hàm như var_dump(), print_r(). Hãy bắt tay vào thực hành ngay sau khi đọc nhé! Chúc thành công!

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *