Xóa bỏ (Remove) thư mục Public trong Laravel

Chắc hẳn bạn đang loay hoay tìm cách xóa thư mục Public khởi Laravel. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cách nào hiệu quả nhất. Để giải quyết vấn đề này mình viết một bài hướng dẫn xóa bỏ (Remove) /public Laravel một với vài bước cực kỳ đơn giản dưới đây.

Bước 1: Copy toàn bộ file trong public ra thư mục gốc. Thư mục gốc dạng C:\xampp\htdocs\thu_muc_laravel

public-laravel

Bước 2: Mở tập tin index.php sửa lại một số dòng.

Thấy dòng nào có

/../
thì sửa lại thành
/

public-laravel-1

Ví dụ:

require __DIR__.'/../bootstrap/autoload.php';

$app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';

thành

require __DIR__.'/locale/bootstrap/autoload.php';

$app = require_once __DIR__.'/locale/bootstrap/app.php';

Bước 3: Thêm file .htaccess ở thư mục gốc, nếu có rồi hãy thêm mã này bên dưới

<IfModule mod_rewrite.c>
  <IfModule mod_negotiation.c>
    Options -MultiViews -Indexes
  </IfModule>

  RewriteEngine On

  # Handle Authorization Header
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} .
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
  RewriteRule ^ %1 [L,R=301]

  # Send Requests To Front Controller...
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>

Sau khi hoàn thành thành các bước trên bạn có thể xóa bỏ thư mục public đi.

Chỉ đơn giản như vậy thôi. Đường dẫn URL website bằng Laravel đã trở nên gọn gàng và tối ưu cho SEO rồi. Nếu bạn chưa remove public hãy áp dụng ngay bài viết mình vừa chia sẻ ở trên nhé!

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *