Lập Trình Plugin Wordpress

Chuyên mục hướng dẫn tạo và lập trình plugin cho mã nguồn Wordpress.

  • plugin-wordpress-1

    Học cách viết plugin cho WordPress

    Từ trước đến nay khi sử dụng mã nguồn WordPress bạn đã biết những plugin gì rồi? Jetpack, Yoast Seo, Wordfence hay các plugin hiển thị bài viết mới, cùng chuyên mục vv… Bạn có…