OOP PHP

  • Namespace trong PHP

    Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột nào. Giả sử trong lớp có tới 3…

  • oop-trong-php-1

    Tìm hiểu Class trong PHP

    Trong lập trình hướng đối tượng (OOP) PHP bạn sẽ được nghe đến Class. Vậy Class trong PHP là gì hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này. Class (Lớp) và Object (Đối tượng) là…