Cơ Bản

 • Biến siêu toàn cục (Superglobals) trong PHP

  Trong PHP bên cạnh các biến cục bộ (local variable) thì cũng có các biến siêu toàn cục (Superglobals). Với Superglobals là loại biến đặc biệt vì có thể được truy cập từ bất kỳ…

 • php

  Từ khóa this, self trong PHP

  Nếu bạn đang tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng (OOP) ngay từ đầu sẽ làm quen với từ khóa this và self. Và bạn có thể thấy thấy cách sử dụng $this trong…

 • ham-thong-dung-php-1

  Các hàm thông dụng trong PHP

  Mọi ngôn ngữ lập trình đều có những từ khóa (Keyword) sử dụng nhiều. Các keyword này có tần suất xuất hiện cao hơn so với các từ khác. Chính vì vậy hôm nay mình…

 • function-trong-php-1

  Tìm hiểu về hàm (Function) trong PHP

  Hàm (Function) trong PHP là một trong những kiến thức cần nắm vững. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về khái niệm, khai báo và cách sử dụng hàm dễ dàng.…

 • Vòng lặp trong PHP (For, Foreach, While, Do-While)

  Vòng lặp trong PHP (For, Foreach, While, Do-While)

  Không chỉ trong lập trình PHP mà các ngôn ngữ khác cũng dùng đến các vòng lặp (Loop). Trong PHP có 4 kiểu vòng lặp bạn sẽ được tiếp xúc đó là For, Foreach, While…

 • phuong-thuc-get-post-trong-php

  Phương thức GET và POST trong PHP

  Trong lập trình PHP phương thức GET và POST đều có chức năng truyền dữ liệu từ Client tới Server. Nhưng nó không hoàn toàn giống nhau khi sử dụng, cùng tìm hiểu về post…