Thêm ảnh đại diện cho Category trong WordPress

Mặc định trong WordPress không hỗ trợ thêm ảnh đại diện (featured thumbnail) trong chuyên mục. Không chỉ Category mà Tag cũng tương tự. Trong một số trường hợp bạn sẽ cần thêm hình ảnh và lấy hiển thị ra ngoài theme. Vậy làm thế nào để làm được điều đó? Hãy đọc bài viết này để biết cách làm.

Cách 1: Sử dụng Advanced Custom Fields (ACF)

Bước 1: Rê chuột vào Custom Fields trên thanh menu trong quản trị => Add new (Thêm mới)

acf

Bước 2: Bạn cần thiết lập một vài thứ như sau:

  • Field Label: đặt nhãn
  • Field Name: trường đặt tên viết không dấu
  • Field Type: chọn định dạng là ảnh
  • Location: Chọn Taxonomy -> chuyên mục

them-anh-dai-dien-chuyen-muc-wordpress

Sau đó lưu lại rồi vào trong phần chuyên mục để thêm mới bạn sẽ thấy một khu vực để thêm ảnh.

Để hiển thị ra ngoài theme bạn hãy đọc bài này Hướng dẫn sử dụng Advanced Custom Fields (ACF)

Cách 2: Sử dụng plugin Categories Images

Với plugin này sử dụng khá đơn giản, bạn chỉ cần cài đặt rồi vào Category để thêm ảnh vào thôi.

them-anh-dai-dien-chuyen-muc-wordpress-1

Để lấy URL ra ngoài bạn dùng lệnh <?php if (function_exists('z_taxonomy_image_url')) echo z_taxonomy_image_url(); ?>.

Trên đây là 2 cách đơn giản giúp bạn thêm ảnh thumbnail cho Category. Bạn hãy chọn 1 trong 2 để sử dụng xem cái này phù hợp hơn thì dùng nhé.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *