Đường dẫn tối ưu cho Seo bất kỳ mã nguồn nào cũng cần thực hiện. Đối với Codeigniter cũng tương tự như vậy. Một url-than-thien sẽ có dạng như vậy. Tiếp tục chuỗi bài viết hướng dẫn sử dụng Codeigniter hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách để cho đường dẫn của một page tối ưu hơn.

Để thực hiện thành công bạn cần xem qua bài viết Tạo chức năng thêm bài viết bằng Codeigniter.

toi-uu-duong-dan-url-codeigniter

Trong hình là đoạn mã MySQL bạn chú ý phần khoanh màu đỏ đó chính là url mà bạn sẽ đưa vào từ trong Form thêm bài viết.

toi-uu-duong-dan-url-codeigniter-1

Hướng dẫn cách tạo đường dẫn URL tối ưu cho SEO trong Codeigniter

Bước 1: Tạo một function là get_url trong BlogModel.php

function get_url($url){ 
$geturl=$this->db->query("SELECT * FROM posts WHERE url='$url'"); 
return $geturl; 
}

toi-uu-duong-dan-url-codeigniter-2

Bước 2: Khởi tại function là detail trong BlogController.php

Và nó sẽ load tới tập tin single.php ($this->load->view(‘single’,$x))

function detail($url){ 
$data=$this->BlogModel->get_url($url);
if($data->num_rows() > 0){
$x['viewdata']= $data;
$this->load->view('single',$x);
}else{

redirect('homepage');
}

}

Cái viewdata sẽ được sử dụng trong vòng lặp foreach để hiển thị dữ liệu ra trong single.php

toi-uu-duong-dan-url-codeigniter-3

Bước 3: Định tuyến URL trong routes.php

Đường dẫn sẽ sẽ được định tuyến bằng function detail đã tạo ở bước 2

$route['post/(:any)'] = 'BlogController/detail/$1';

Bước 4: Viết lại đường dẫn trong file homepage.php (hoặc là blog.php dùng để hiển thị danh sách bài viết ở trang chủ) tại views

<?php echo '<h2><a href="post/'.$row->url.'">'.$row->title."</a></h2>"; ?>

Bước 5: Tạo một file là single.php để hiển thị chi tiết bài viết với đoạn mã

<?php foreach($viewdata->result() as $row){ ?>
    <div class="item-post">
    <?php echo "<p>".$row->content."</p>"; ?>
    </div>
<?php } ?>

toi-uu-duong-dan-url-codeigniter-4

Bước 6: Thêm tập tin .htaccess ngang hàng với appilication

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
</IfModule>

Và kết quả cuối cùng

toi-uu-duong-dan-url-codeigniter-5

Như vậy là bạn đã biết cách để tạo ra đường dẫn tối ưu cho website rồi. Nó khá tốt khi thực hiện Seo trên Google và các công cụ tìm kiếm. Nếu bạn đang loay hoay chưa biết cách làm hãy áp dụng những gì mình chia sẻ trong bài này ngay đi nhé!

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *