Tạo chức năng đăng ký/ đăng nhập trong Laravel

Để thực hành đăng ký đăng nhập trong Laravel bạn sẽ phải cài đặt Laravel Breeze Bootstrap. Bài này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng chức năng Register và Login ở trong Laravel Framework. Qua đây bạn sẽ bổ sung thêm kiến thức hữu ích về Framework này.

Cách 1: Sử dụng Breeze Bootstrap

Bước 1: Cài đặt Laravel

Bạn hãy xem qua bài 1 tại đây

Bước 2: Gõ cd C:\xampp\htdocs\site_cua_ban

Bước 3: Chạy lệnh command trên Window

Ấn phím cửa sổ Window + R gõ cmd rồi gõ các lệnh sau

composer require laravel/breeze --dev

breeze--laravel

Tiếp theo gõ lệnh

php artisan breeze:install

Bước 4: Cài đặt Nodejs tại đây

Chọn phiên bản phù hợp với máy tính

Với Win 7 thì chọn phiên bản node-v13.14.0-x64.msi

Bước 5: Sau khi cài xong Nodejs bạn sẽ chạy thêm lệnh này trên CMD

npm install && npm run dev

Chờ vài phút cài đặt xong bạn sẽ truy cập vào liên kết

localhost/site_cua_ban/register

breeze--laravel-1

Thử tiến hành đăng ký xem thế nào nhé!

breeze--laravel-2

Đã xuất hiện một lỗi là do trên cơ sở dữ liệu thiếu một bảng là ‘laravel’. Bạn sẽ phải tạo ra nó bằng cách sử dụng Migration.

Bước 6: Hãy chạy lệnh này để tạo bảng

php artisan make:migration create_laravel_table --create=laravel

Tiếp theo bạn mở

breeze--laravel-3

php artisan migrate

Lưu ý: Để chạy được lệnh phải kết nối database mình đã nói rõ ở bài số 1 rồi.

Truy cập vào http://localhost/phpmyadmin/ bạn sẽ thấy một bảng tên là laravel đã xuất hiện.

Tuy nhiên bạn có thể chỉnh sửa tại User.php (C:\xampp\htdocs\blog\app\Models)

breeze--laravel-4

protected $table = 'users'; // Bảng bạn muốn trỏ tới trên CSDL
public $timestamps = false;

Sau khi ấn đăng ký sẽ hiện một thông báo đã Login thành công.

breeze--laravel-5

Cách 2: Cài đặt bằng Bootstrap

Chạy 3 lệnh bên dưới trong CMD

composer require laravel/ui

php artisan ui bootstrap --auth

npm install && npm run dev

Kết luận: Qua hướng dẫn này bạn đã có thể tạo ra chức năng Login/ Register trong Laravel. Rất dễ thực hiện phải không nào.

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *