VirtualBox

  • VirtualBox-21

    Chia sẻ dữ liệu giữa máy thật và máy ảo trên VirtualBox

    Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chia sẻ dữ liệu trong VirtualBox giữa máy tính thật và máy tính ảo. Sau khi bật chia sẻ tệp trong VirtualBox, bạn có thể sao chép…

  • VirtualBox-21

    Hướng dẫn cài máy ảo Virtualbox trên Windows

    Tạo máy tính ảo bằng phần mềm miễn phí Virtualbox hỗ trợ rất nhiều thứ. Đặc biệt nếu bạn đang học cài và ghost Win thì nó khá tiện lợi. Bên cạnh đó bạn thoải…