shadow

  • Thuộc tính text-shadow trong CSS

    Trong những lúc rảnh rỗi mình thường hay nghịch ngợm một vài thứ hay ho tìm thấy trên internet. Đối với CSS thì text-shadow cũng là thuộc tính khá hay để khám phá. Shadow có…