MySQL

  • ket-noi-php-voi-mysql

    Kết nối Database trong PHP

    Để lưu trữ thông tin trong ngôn ngữ lập trình PHP bạn sẽ phải kết nối kết nối PHP với SQL Server. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối Database trong PHP với…