Laravel Framework

Laravel Framework là gì? Hướng dẫn cài đặt Laravel (Chi Tiết)

Để xây dựng website nhanh chóng các Web Developer đã xây dựng nên các Framework. Hiện nay với ngôn ngữ PHP có nhiều Framework những dẫn đầu trong danh sách đó là Laravel. Một thư viện mạnh mẽ thuận tiện cho việc thiết kế trang web với PHP. Hãy cùng xem Laravel có ưu nhược điểm gì? Và cách cài…