học lập trình cho người chưa biết gì

  • Lập trình là gì? Cách hình thành tư duy lập trình

    Lập trình viên (Developer) là một nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (Intelligence Technology) rất thú vị! Thật đấy! Hiện nay có rất nhiều ngành nghề đang cần lượng lớn nguồn nhân lực như:…