center

  • canh-giua-phan-tu-theo-chieu-doc

    Canh giữa theo chiều dọc CSS

    Khi làm web bạn sẽ cần canh giữa các phần tử theo chiều ngang hoặc dọc (Vertical Centering). Với chiều ngang thì có thể dùng Flexbox với juscontent: center hoặc margin: 0 auto hay text-align:…