• lightslider

    JQuery lightSlider – Tạo Carousel Slider cho WordPress

    Hiện nay có nhiều thư viện JavaScript hỗ trợ cho việc tạo Carousel Slider cho website. Khi sử dụng các Framework này bạn sẽ tiết kiệm lượng lớn thời gian viết code. Không những thế…