Hiển thị dữ liệu trong Database bằng CakePHP

Chức năng thêm thành viên bằng CakePHP

Khi học CakePHP bạn có thể dễ dàng làm việc với Cơ sở dữ liệu (Database). Bằng cách thêm các chức năng thêm, sửa, xoá và cập nhật. Trong bài viết này bạn sẽ được hướn dẫn xây dựng chức…

Hiển thị dữ liệu trong Database bằng CakePHP

[Bài 3] Thêm dữ liệu vào Database bằng CakePHP

Bài viết trước mình đã hướng dẫn bạn cách hiển thị dữ liệu từ Database với CakePHP. Tiếp tục chuỗi series học CakePHP hôm nay mình viết bài Thêm dữ liệu vào Database bằng CakePHP dễ dàng. Khi tạo các tập…