AngularJS

  • Angular JS là gì? Vai trò của AngularJS gồm những gì?

    Angular JS là gì? Vai trò của AngularJS gồm những gì?

    Để thiết kế website động chúng ta cần sử dụng JavaScript. Nhưng thay vì viết các đoạn code dài ngoằng thì bạn hãy dùng Framework AngularJS. Vậy Angular JS là gì và chức năng của nó…