• Phần mềm thay đổi kích thước (resize) ảnh hàng loạt

    Phần mềm thay đổi kích thước (RESIZE) ảnh hàng loạt

    Resize ảnh (Image) hay nén ảnh mang lại nhiều lợi ích khi bạn upload lên server hay mang chia sẻ lên trang web khác. Bài viết dưới đây chia sẻ bạn một số cách và…

  • Phần mềm đóng dấu hình ảnh hàng loạt Faststone Photo Resizer

    Phần mềm đóng dấu hình ảnh hàng loạt Faststone Photo Resizer

    Sử dụng phần mềm đóng dấu hình ảnh, chèn watermark vào ảnh là công việc cần làm của mọi website/blog, vì sao vậy? Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá bực mình nếu như dành cả…