Model trong Cakephp 4

Model đóng vai trò kết nối với Database. Mọi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sẽ đi qua Model. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về truy cập cơ sở dữ liệu & ORM trong Cakephp 4.

Bước 1: Truy cập vào src /Model /Table/ tạo ra một file là ArticlesTable.php

<?php
namespace AppModelTable;

use CakeORMTable;

class ArticlesTable extends Table
{
}

[alert-box text=’Mọi Model đều được kế thừa từ Table.’]

Để chỉ định tên bảng muốn lấy dữ liệu dùng setTable()

public function initialize(array $config): void
    {
        $this->setTable('admin');
    }

Đặt khóa chính cho bảng

$this->setPrimaryKey('id');

Để hiểu hơn về cách vận hành của MVC thì bạn cũng nên tham khảo lại bài Tạo Controller trong Cakephp 4. Và kết nối Controller với Model lại với nhau xem kết quả như thế nào nhé.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…