Cấu hình Virtual Host trên Centos 6, 7

Để VPS chạy một lúc nhiều tên miền thì chắc chắn bạn cần phải thực hiện cấu hình Virtual Host trên Centos hôm nay Quachquynh.com chia sẻ cùng bạn từng bước để tạo Virtual Host với Apache Centos như thế nào nhé! I/ Mở file httpd.conf vi /etc/httpd/conf/httpd.conf Tìm đoạn #NameVirtualHost *:80 bỏ dấu Read more…