include-va-require-trong-php

Phân biệt Require và Include trong PHP

Trong lập trình PHP có 2 hàm dễ gây nhầm lẫn khi sử dụng đó là require() và include() chúng đều có chức năng là import tập tin khác vào file hiện tại. Nhưng chắc chắn ngoài điểm giống nhau…