mysql-server-1

MySQL là gì? Cách cài đặt và sử dụng MySQL Server

MySQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có vai trò để lưu trữ thông tin của các ứng dụng hay lập trình web kết hợp PHP. Vậy MySQL là gì? Cách thức hoạt động…

Câu lệnh UPDATE trong MySQL Server

Để sửa dữ liệu hay thông tin đã tồn tại trong Database chúng ta sẽ phải sử dụng câu lệnh UPDATE. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng câu lệnh UPDATE trong SQL Server dễ dàng. Cú pháp: UPDATE ten_bang SET column1 = value1, column2 = value2, ……

Mysql-server

Câu lệnh SELECT trong MySQL Server

Một trong những lệnh thường sử dụng trong cơ sở dữ liệu đó là SELECT. Nó được dùng để truy xuất dữ liệu từ các dòng, cột trong 1 hay nhiều bảng khác nhau. Cùng tìm hiểu về câu lệnh SELECT trong SQL Server qua bài viết này. Hướng dẫn…

tao-database-trong-mysql-server

Câu lệnh tạo Database trong MySQL Server

Để tạo cơ sở dữ liệu (Database) trong MySQL Server bạn dùng đến 2 cách. Cách thông thường là truy cập vào Phpmyadmin hoặc là dùng câu lệnh PHP. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Database trong SQL nhanh chóng. Hướng dẫn tạo Database trong MySQL…

create-table-in-mysql-server-3

Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong MySQL Server

Trong một cơ sở dữ liệu (Database) sẽ lưu trữ nhiều thông tin khác nhau. Chẳng hạn như 1 trang web sẽ có bảng chứa post, thành viên riêng biệt vì thế lúc này cần dùng tới lệnh tạo bảng CREATE TABLE trong MySQL server. Lệnh tạo bảng (CREATE TABLE) trong…