Câu lệnh UPDATE trong MySQL Server

Để sửa dữ liệu hay thông tin đã tồn tại trong Database chúng ta sẽ phải sử dụng câu lệnh UPDATE. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng câu lệnh UPDATE trong SQL Server dễ dàng. Cú pháp:…

Mysql-server

Câu lệnh SELECT trong MySQL Server

Một trong những lệnh thường sử dụng trong cơ sở dữ liệu đó là SELECT. Nó được dùng để truy xuất dữ liệu từ các dòng, cột trong 1 hay nhiều bảng khác nhau. Cùng tìm hiểu về câu lệnh…

tao-database-trong-mysql-server

Câu lệnh tạo Database trong MySQL Server

Để tạo cơ sở dữ liệu (Database) trong MySQL Server bạn dùng đến 2 cách. Cách thông thường là truy cập vào Phpmyadmin hoặc là dùng câu lệnh PHP. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo…