Bài 3: Kết nối Controller và View trong Laravel

Controller là bộ điều khiển đóng vai trò quan trọng trong mô hình MVC. Trong bài viết Hướng dẫn viết chương trình đầu tiên trong Laravel bạn chỉ đơn thuần viết thông tin ra ở View mà thôi. Còn ở bài này bạn sẽ biết cách kết nối Controller và View cùng với route.

Bước 1: Tạo tập tin là BlogController.php (C:\xampp\htdocs\quachquynh\app\Http)

<?php

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use DB;
class BlogController extends Controller
{
  public function index() {
    return view('home');
  }
}

Lưu ý:

 • Đặt tên Class sẽ phải giống với tên file.
 • return view(‘home’); là file home.blade.php ở trong View

Bước 2: Tạo file home.blade.php (C:\xampp\htdocs\quachquynh\resources\views)

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ví dụ</title>
</head>
<body>
<h2>Hello</h2>
</body>
</html>

Bước 3: Định tuyến route bằng lệnh

Route::get('/home', 'App\Http\Controllers\[email protected]');

/home là đường dẫn sẽ truy cập ở trên trình duyệt.

Bây giờ anh em sẽ gõ đường dẫn http://localhost/quachquynh/public/home để chạy xem kết quả.

Giờ thử thay đổi một chút ở BlogController.php xem có gì thay đổi không nhé!

Mình sẽ chú thích đoạn //return view(‘home’); lại và viết thêm một đoạn code nữa bên dưới.

echo 'Xin chào';

Tiếp tục load lại URL ở trên kết quả đã khác kết quả ban đầu rồi đúng không.

Kết luận: Qua bài viết này bạn đã hiểu được cách kết nối giữa Controller với View cùng với Route. Rất đơn giản đúng không nào trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn cách lấy dữ liệu từ Database thông qua Model.

Cùng chủ đề

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *