Thông thường khi làm quen với WordPress chúng ta sẽ sử dụng Theme sẵn có. Nhưng để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của nó bắt buộc bạn phải mò sâu hơn. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn tự thiết kế Theme WordPress đơn giản nhất.

Cấu trúc Theme WordPress gồm mấy file?

Với mỗi mẫu giao diện lại có các file khác nhau cái này sẽ tuỳ thuộc vào cách viết của lập trình viên. Nhưng vẫn sẽ có những file cơ bản và quan trọng như:

style.css: Đây là file chứa mã CSS

index.php: File này sẽ hiển thị giao diện trang chủ

functions.php: File chức năng của theme

header.php: phần trên cùng của trang web

footer.php: phần chân của trang web

sidebar.php: cột bên của theme

single.php: file hiển thị bài viết

page.php: hiển thị page

search.php: chức năng tìm kiếm

– archive.php: file lưu trữ các bài viết theo ngày, năm, tháng và tác giả

Như bạn thấy để tự tạo một theme hoàn chỉnh trong WordPress cần tới rất nhiều tập tin khác nhau.

Hướng dẫn tạo Theme WordPress từng bước

Để làm theme WordPress đầu tiên bạn sẽ tạo ra một thư mục tên là mytheme tại C:\xampp\htdocs\wordpress\wp-content\themes

Hướng dẫn tạo Theme WordPress từng bước

1. Theo như cấu trúc ở trên đầu tiên bạn sẽ tạo ra một file tên là style.css với nội dung

/*
Theme Name: mytheme
Author: Quach Quynh
Author URI: https://quachquynh.com/
Version: 1.0
*/

Giải thích:

Theme Name: Tên theme do bạn đặt

Author: tác giả tạo ra theme đó

Author URI: Địa chỉ trang web

2. Tạo file index.php

<h1>Hello World</h1>

Sau đó bạn upload theme vừa mới tạo lên để xem kết quả

Cách tạo 1 theme bằng WordPress

Đến đây xem như là bạn đã tạo ra 1 theme WordPress đơn giản nhất rồi đấy!

3. Hiển thị danh sách bài viết ra trang chủ

Thay thế đoạn bằng đoạn code sau <h1>Hello World</h1>

<?php

if ( have_posts() ) :
while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<h2><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title() ?></a></h2>
<?php the_content() ?>

<?php endwhile;

else :
echo '<p>There are no posts!</p>';

endif;

?>
4. Thêm header, sidebarfooter vào get_header();  get_footer(); get_sidebar();
<?php

get_header();

if ( have_posts() ) :
while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<h2><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title() ?></a></h2>
<?php the_content() ?>

<?php endwhile;

else :
echo '<p>There are no posts!</p>';

endif;
get_sidebar();
get_footer();

?>
5. Tạo trang header.php
<h2>Đây là Header!</h2>
<hr>
6. Tạo trang footer.php
<hr>
<h2>Đây là Footer!</h2>
7. Sửa lại header.php bằng cách thay thế toàn bộ mã dưới
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
<title><?php bloginfo( 'name' ); ?></title>
<?php wp_head() ?>
</head>

<body <?php body_class(); ?>>

<header class="container site-header">
<h1><?php bloginfo( 'name' ); ?></h1>
<h4><?php bloginfo( 'description' ); ?></h4>
</header>
8. Sửa lại footer.php bằng toàn bộ mã dưới
<footer class="container site-footer">
<p><?php bloginfo( 'name' ) ?></p> 
</footer> 
<?php wp_footer() ?> 
</body> 
</html>
9. Theme Boostrap để dựng lại khung đẹp hơn
Để thêm Boostrap bạn chèn đoạn mã sau vào tập tin header.php trong cặp thẻ <head>…</head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
10. Thay toàn bộ code đã viết trong file index.php đoạn code sau:
<?php get_header();?>
<div class="container">
<div class="row main">
<div class="col-sm-8 content">
<?php
if ( have_posts() ) :
while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<div class="item">
<?php if ( has_post_thumbnail() ) : ?>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
<?php the_post_thumbnail(); ?>
</a>
<?php endif; ?>
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title() ?></a></h2>
<?php the_excerpt(); ?>
</div>
<?php endwhile;
else :
echo '<p>There are no posts!</p>';
endif;
?>
</div>

<div class="col-sm-4 sidebar">
<?php get_sidebar();?>
</div>
</div>
</div>
<?php get_footer();?>
Tạo theme WordPress
11. Tạo một file là style.css với đoạn CSS để trang trí đẹp hơn
/*
Theme Name: mytheme
Author: Quach Quynh
Author URI: https://quachquynh.com/
Version: 1.0
*/
* {
padding: 0;
margin: 0;
}
ul li {
list-style: none!important;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto;
}
.main {
padding: 20px 0;
}
.item-img img {
width:200px;
height:160px;
object-fit:cover
}
.main .item {
display: block;
}
.main .item img {
width: 200px!important;
height: auto;
float: left;
margin: 0 15px 0 0;
}
Sau thêm mã CSS vào nhưng nó vẫn chưa hoạt động được. Cần phải thêm chức năng trong file functions.php. Đọc tiếp: [Bài 2] Tìm hiểu về file Functions.php trong WordPress
Sau khi thực hiện tới đây bạn đã gần như tạo xong một theme trên WordPress rồi đấy.
Trong những bài viết tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn xây dựng thêm những chức năng khác để hoàn thiện giao diện do chính bạn xây dựng nên. Hãy theo dõi nhé!

4 Bình luận “[Bài 1] Hướng dẫn tự thiết kế Theme WordPress đơn giản”

  1. Học từ từ nó mới thẩm thấu chứ bạn, học xong mà biết ngay thì bạn là thiên tài rồi 🙂

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *