Hằng (constant) trong PHP

Biến số và hằng số trong PHP đều dùng để lưu giá trị. Tuy nhiên với hằng (constant) sẽ có sự khác biệt đó là khi đã định nghĩa rồi thì giá trị không thể thay đổi được. Bài viết này hãy cùng tìm hiểu về hằng trong PHP.

Lưu ý:

 • Hằng sẽ có phạm vi toàn cục. Có nghĩa là có thể truy cập trên toàn bộ tập lệnh.
 • Hằng không có dấu $ ở phía trước như biến. Mà được đặt bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Cách khai báo hằng với Define

define(name, value, case-insensitive)

Giải thích:

 • name: tên hằng số được đặt
 • value: định nghĩa giá trị được lưu không đổi.
 • case-insensitive: Giá trị mặc định là false, sẽ không phân biệt chữ hoa và thường. Còn ngược lại true thì sẽ phân biệt chữ hoa và thường.

Ví dụ:

<?php
  define("BASE_NAME", "QUÁCH QUỲNH"); // phân biệt chữ hoa và chữ thường
  echo BASE_NAME; // đúng
  echo base_name; // sai
  define("BASE_NAME", "Tôi là Quách Quỳnh", TRUE); // KHÔNG phân biệt chữ hoa và chữ thường
  echo BASE_NAME; // đúng
  echo base_name; // đúng
?>

Và sau khi chạy dòng echo base_name; // sai đã xuất lỗi.

hang-trong-php

Cách khai báo hằng với const

Từ khóa const khi thực thi lệnh sẽ nhanh hơn so với Define. Nó sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường.

<?php
const MY_NAME="I'm Quach Quynh";
echo MY_NAME;
?>

Qua bài viết này bạn đã hiểu về cách sử dụng hằng với từ khóa Define và Const rồi đấy. Nó cũng khá cần thiết đấy bởi vì khi làm việc với PHP thuần hay Framework đều cần phải sử dụng.

Related Posts

Namespace trong PHP

Namespace cho phép các lớp / hàm / hằng cùng tên được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau mà không có bất kỳ xung đột…

Hàm str_split() trong PHP

Bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hàm str_split(). Một trong những hàm thường được dùng trong PHP. Vậy cách sử dụng str_split() như…

Tạo chức năng sửa xoá thành viên bằng PHP & MySQL

Với một số trang web để quản lý thành viên (user) dễ dàng trong phần quản trị admin bạn phải khởi tạo chức năng sửa xoá thành…

Hàm str_replace trong PHP

Hàm str_replace trong PHP là gì? Hàm str_replace() trong PHP là một hàm được sử dụng để thay thế tất cả các xuất hiện của một chuỗi…

laravel8-vews-1

Views trong Laravel 8

Trong chuỗi series hướng dẫn học Laravel thì Views cũng quan trọng không kém gì so với Controller hay Model. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào…

Validate Form trong PHP

Mặc dù trình duyệt hỗ trợ JavaScript để xác thực người dùng cho website. Tuy nhiên nếu JavaScript bị lỗi hoặc tắt đi thì công việc này…