Hàm preg_replace() trong php

Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Hàm preg_replace(). Đây là là một hàm được tích hợp sẵn của PHP. Nó được sử dụng để thực hiện tìm kiếm và thay thế biểu thức chính quy.

Cú pháp:

preg_replace(patterns, replacements, input, limit, count)

Các tham số truyền vào:

patternts Yêu cầu. Chứa một biểu thức chính quy hoặc một mảng các biểu thức chính quy
replacements Yêu cầu. Một chuỗi thay thế hoặc một mảng các chuỗi thay thế
input Yêu cầu. Chuỗi hoặc mảng chuỗi mà các thay thế đang được thực hiện
limit Không bắt buộc. Mặc định là -1, nghĩa là không giới hạn. Đặt giới hạn cho số lần thay thế có thể được thực hiện trong mỗi chuỗi
count Không bắt buộc. Sau khi hàm được thực thi, biến này sẽ chứa một số cho biết có bao nhiêu thay thế đã được thực hiện

Ví dụ 1:

<?php
$string = "Doremon sinh năm 2100";
$result = preg_replace("([0-9]+)", "2000", $string);
print $result;
?>

Ví dụ 2:

$str = "tui iu bạn!";
$r = preg_replace("/tui/", "tôi", $str);
print $r;
?>

Ví dụ 3:

$str = 'Xin chào cả thế giới!';
$pattern = '/xin chào/i';
echo preg_replace($pattern, 'Hello', $str);
?>

Như bạn thấy trong cả 3 ví dụ trên thì chuỗi cần tìm để thay đều phải viết bằng biểu thức chính quy Regex. Nếu bạn chưa đọc hãy nên xem lại.

Với hàm preg_replace() nó sẽ sử dụng đối sánh cụm từ. Nó cũng khiến người ta dễ nhầm lẫn với hàm str_replace. Bài viết tiếp theo mình sẽ nói về str_replace cụ thể hơn.

Related Posts

Hướng dẫn cách tắt comment trong wordpress

Trong quá trình xây dựng và quản lý một trang web WordPress, việc tắt chức năng comment có thể là một yêu cầu phổ biến. Điều này…

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

7 Cách chọn sản phẩm kinh doanh online thành công

Kinh doanh online bên cạnh những ưu thế thì rủi ro cũng không hề nhỏ, việc bạn tính toán thật kỹ lưỡng trước khi quyết định bán…

Chỉnh sửa Header trong WordPress

Header là khu vực hiển thị phần đầu tiên của trang web. Tại đây nó sẽ hiển Logo, banner, Menu hoặc các mạng xã hội được tích…

doi-mat-khau-admin-wordpress-1

Đổi password admin trong WordPress

Khu vực quản trị của WordPress chỉ admin mới có thể đăng nhập được. Vì thế mật khẩu đóng vai trò quan trọng. Một password sử dụng…

Upload Theme trong Wordpress

Hướng dẫn cách up Theme lên WordPress

Với những người mới bắt đầu học WordPress thường gặp khó khăn khi thay đổi giao diện. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách upload theme,…

Hướng dẫn chỉnh sửa theme WordPress

Trước đây mới làm quen với nền tảng WordPress mình cảm thấy khá khó khăn không biết làm thế nào để chỉnh sửa theme Wordpres, mãi một…