Hàm get_terms() trong WordPress

Trong WordPress có khá nhiều hàm bạn sẽ gặp phải. Tuy nhiên bạn sẽ không thể bỏ qua hàm get_terms. Vậy hàm này được dùng để làm gì? Và cách sử dụng như thế nào? Hãy đọc bài viết này để thực sự hiểu rõ hơn.

Hướng dẫn sử dụng get_terms() WordPress 

Để hiểu rõ hơn bạn cần biết về Taxonomy. Taxonomy sẽ bao gồm:

 • Category (Chuyên mục)
 • Tag (Nhãn)
 • Link Category (Danh mục liên kết)
 • Post Formats (phân loại theo định dạng bài viết).

Hàm get_terms sẽ được làm việc với Taxonomy để get category, tag để thực hiện nhiều công việc. Chẳng hạn để Query bài viết theo taxonomy, hiển thị list chuyên mục vv…

Cú pháp:

get_terms( array|string $args = array(), array|string $deprecated = '' )

Trong đó:

 • $args là mảng chứa các điều kiện (Xem thêm tại đây)
 • $deprecated không bắt buộc

Thử ví dụ sau:

<?php 
$args = array( 
  'taxonomy' => 'category',
  );
$deprecated = ''; 
$result = get_terms($args, $deprecated); 
var_dump($result);
?>

// Hoặc 

get_terms( 'category' );

// Hoặc

get_term( 1, 'category' );

Kết quả:

array(1) { [0]=> object(WP_Term)#7680 (10) { ["term_id"]=> int(1) ["name"]=> string(9) "Tin tức" ["slug"]=> string(7) "tin-tuc" ["term_group"]=> int(0) ["term_taxonomy_id"]=> int(1) ["taxonomy"]=> string(8) "category" ["description"]=> string(0) "" ["parent"]=> int(0) ["count"]=> int(3) ["filter"]=> string(3) "raw" } }

Các hàm liên quan đến get_term

Get_term_by id()

get_term_by('id', 12, 'category')

Get_term_by name()

get_term_by('name','Tin tức' , 'category');

Get_the_term()

Get taxonomy theo bài viết

get_the_terms( int|WP_Post $post, string $taxonomy )

Trong đó:

 • $post: là ID của bài viết

Ví dụ:

get_the_terms( 970, 'category' );

Get_term_link()

get_term_link( WP_Term|int|string $term, string $taxonomy = '' )

Ví dụ:

get_term_link( 1, 'category' );

get_term_children()

$termchildren = get_term_children( $termID, $taxonomyName );

Sơ sơ một chút về hàm get_terms thế thôi. Qua bài viết này bạn đã hiểu được cách sử dụng trong WordPress rồi đúng không. Chúc bạn học WordPress hiệu quả nhé.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *