Function trong Javascript

Với các ngôn ngữ lập trình Function (Hàm) được sử dụng nhiều. Bởi một lý do là giúp tiết kiệm được thời gian viết. Bên cạnh đó cũng làm giảm thiểu đoạn mã xuống mức thấp nhất. Trong JavaScript bạn cũng sẽ phải nắm vững Function để áp dụng cho các chức năng trên website.

Định nghĩa về Function

Function có nghĩa là hàm, chức năng hay cũng được hiểu là một chương trình con sẽ thực thi lệnh ở ngay bên trong hoặc bên ngoài.

Cú pháp viết Function

function Name_Function(param_1, param_2,...) {
// Mã thực thi
}

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<script>
function tinhtong() {
var a = 5;
var b = 6;
document.write(a+b);
}
tinhtong();
</script>

</body>
</html>

Ví dụ tiếp theo:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function show() {
alert("Xin chào bạn!");
}
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="show()" value="Hiển Thị Tin Nhắn" />
</body>
</html>

Hàm return trong javascript

Hàm có return sẽ trả về một giá trị, mục đích chính là để sử dụng ở bên ngoài Function. Còn với hàm không có return sẽ thực thi ngay trong Function.

Ví dụ:

<script type="text/javascript">
function TinhTong(a, b)
{
return a + b;
}

var a = 3;
var b = 4;

var ketqua = TinhTong(a, b);
document.write(ketqua);
</script>

Return sau khi thực thi sẽ kết thúc. Các dòng lệnh nằm ở phía sau sẽ không bị tác động.

Hi vọng với bài viết này bạn đã hiểu được Function và cách sử dụng như thế nào. Mọi thắc mắc bạn có thể bình luận bên dưới để được giải đáp.

Related Posts

Next.js – Khám phá Framework JavaScript tuyệt vời cho phát triển ứng dụng web

Giới thiệu về Next.js Next.js là một framework JavaScript mã nguồn mở và phổ biến được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất…

Tạo Form đăng ký bằng Javascript

Ghi đè trong java, cách thực hiện chi tiết

Trong lập trình hướng đối tượng, ghi đè là một kỹ thuật cho phép các đối tượng con ghi đè lại phương thức của đối tượng cha…

noi-chuoi-java

Nối chuỗi trong Java

Nối chuỗi trong Java là phương pháp nối hai chuỗi riêng biệt lại với nhau. Bạn có thể sử dụng toán tử (+) hoặc phương thức concat()….

vuejs-la-gi

Vuejs là gì? Tìm hiểu tổng quan về Vue.js

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía Front end có độ phổ biến rất lớn. Hàng loạt Framework Js được ra đời được viết từ nó. Và…

Overriding-java-1

Overriding trong Java

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu về tính đa hình trong Java thông qua Overriding. Nếu bạn đã tìm hiểu về kế thừa lớp sẽ thấy…

javascript

Cách gọi hàm JavaScript trong HTML

Hàm (Functions) trong JavaScript nếu không gọi đến nó sẽ không thực thi chức năng. Vì thế để thực hiện một nhiệm vụ nào đó ở trong…