[Bài 2] Tìm hiểu về file Functions.php trong WordPress

Tiếp tục Series lập trình Theme WordPress hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về file Functions.php trong WordPress. Một trong những tập tin không thể thiếu khi xây dựng Theme. Trong bài viết trước bạn đã được tìm hiểu các bước để tự tạo giao diện WordPress đơn giản nhất.

Nhưng bài trước đó mình chỉ hướng dẫn bạn cách hiển thị bài viết ra thôi, hôm nay bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về Function trong WordPress có thể làm được những gì.

Functions trong WordPress để làm gì?

Một cách dễ hiểu nhất đó là khi bạn xây dựng một giao diện bằng WordPress chúng sẽ gồm có Menu, Sidebar, thêm hình ảnh thumbnail hay resize ảnh. Vậy làm thế nào để theme có thể hoạt động tốt? Lúc này cần tới Functions.php.

Cũng với bài trước bây giờ bạn sẽ thêm đoạn code dưới vào file index.php

<?php if ( has_post_thumbnail() ) : ?>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
<?php the_post_thumbnail(); ?>
</a>

Đoạn code đầy đủ:

<?php get_header();?>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm-8">
<?php
if ( have_posts() ) :
while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if ( has_post_thumbnail() ) : ?>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>">
<?php the_post_thumbnail(); ?>
</a>
<?php endif; ?>
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title() ?></a></h2>
<?php the_excerpt(); ?>
<?php endwhile;
else :
echo '<p>There are no posts!</p>';
endif;
?>
</div>

<div class="col-sm-4">
<?php get_sidebar();?>
</div>
</div>
<?php get_footer();?>

Sau đó load lại trang và sẽ được kết quả:

Tìm hiểu về file Function.php trong WordPress

Nhưng một vấn đề đó là giao diện lúc này chỉ hiển thị hình ảnh với kích thước được tải lên. Vậy làm thế nào để định dạng lại ảnh đây?

Lúc này chắc chắn bạn phải dùng đến file Functions.php.

Thêm đoạn code sau:

<?php

add_theme_support( 'post-thumbnails' );
add_image_size( 'smallest', 300, 300, true );
add_image_size( 'largest', 800, 800, true );

?>

Sửa lại đoạn <?php the_post_thumbnail(); ?> trong file index.php theo 2 trường hợp:

– Trường hợp 1:

<?php the_post_thumbnail('smallest'); ?>

file-function-trong-wordpress-1

– Trường hợp 2:

<?php the_post_thumbnail(largest'); ?>

Với trường hợp 2 thì những bức ảnh lớn hơn 800 sẽ không có gì thay đổi.

Code hữu ích trong Functions.php thường được dùng

1. Thêm Menu

register_nav_menu( 'menu', __( 'Menu', 'mytheme' ) );

Code hiển thị:

<?php wp_nav_menu (array('theme_location' => 'menu'));?>

Tìm hiểu file Function.php trong WordPress

Đang cập nhật thêm…

Như bạn thấy đấy tập tin Functions trong WordPress không thể thiếu. Bạn sẽ rất khó để xây dựng Theme hoàn chỉnh nếu không bổ sung các chức năng cho nó.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments