[Bài 6] Code hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

Bài viết liên quan giúp hiển thị các nội dung cùng chủ đề với bài hiện tại. Trong WordPress sẽ hỗ trợ bạn tạo chức năng hiển thị bài liên quan theo Categories (Chuyên mục) hay Tags. Trong khuôn khổ bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng code hiển thị bài viết liên quan. Còn với plugin thì mình sẽ viết ở trong bài khác.

Nếu bạn muốn thêm đoạn code dưới đây trước tiên phải xác định được vị trí để đưa vào. Thông thường nó sẽ nằm ở một trong 2 file đó là single.php hoặc content-single.php. Để đặt đúng bạn cần mở 2 tập tin đó và tìm đến đoạn <?php the_content(); ?> chèn code ngay bên dưới nó.

Code hiển thị bài viết liên quan theo Categories trong WordPress:

<?php
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories)
{
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID), //Bỏ qua bài viết hiện tại
'posts_per_page' =>5, // Số bài viết bạn muốn hiển thị.
'caller_get_posts'=>1,
'no_found_rows' =>true //Bỏ qua load phân trang tăng hiệu suât query
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() )
{
echo '<h3>Bài viết liên quan</h3><ul class="list-news">';
while ($my_query->have_posts())
{
$my_query->the_post();
?>
<li>
<div class="new-img"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(array(85, 75)); ?></a></div>
<div class="item-list">
<h4><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
<?php the_excerpt(); ?>
</div>
</li>
<?php
}
echo '</ul>';
}
}
?>

Code hiển thị bài viết liên quan theo Tags:

<!-- Hiển thị bài viết theo Tag -->
<div id="related-post">
<?php
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags)
{
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
// lấy danh sách các tag liên quan
$args=array(
'tag__in' => $tag_ids,
'post__not_in' => array($post->ID), // Loại trừ bài viết hiện tại
'posts_per_page'=>5, // Số bài viết bạn muốn hiển thị.
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() )
{
echo '<h3>Bài viết liên quan</h3><ul>';
while ($my_query->have_posts())
{
$my_query->the_post();
?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo '</ul>';
}
}
?>
</div>

Kết quả:

lap-trinh-theme-wordpress-2

Để đẹp hơn bạn cần thêm một chút CSS hoặc muốn thumbail (hình ảnh thu nhỏ) bạn cần thêm chức năng trong functions.php nữa.

Lời kết: Related post hay còn gọi là bài viết liên quan góp phần tăng trải nghiệm người dùng. Đối với Seo Google càng cần thiết nó cũng giúp tăng tỉ lệ xem lên rất nhiều. Vì thế nếu website, blog của bạn chưa có bài viết liên quan hãy thực hành và tạo ngay đi nhé!

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments