Cách lấy đường dẫn theme trong WordPress

Cấu trúc của Theme WordPress được chia thành nhiều tập tin khác nhau. Mỗi file nhỏ lại được sử dụng với mục đích riêng. Đặc biệt trong file functions.php sẽ gọi đến nhiều file con khác nữa. Để gọi chính xác đến tập tin đó cần phải lấy đường dẫn (path) tính từ thư mục gốc của Theme.

Cách gọi file khác vào functions.php bạn sẽ viết như sau:

require get_stylesheet_directory(). "/ten-file.php";

get_stylesheet_directory()

Truy xuất đường dẫn thư mục đến chủ đề Theme hiện tại. Đường dẫn trả về không chứa dấu gạch chéo. Đường dẫn sẽ theo dạng public_html/wp-content/themes/my_theme.

Nếu Child Theme đang được kích hoạt thì nó sẽ trả về đường dẫn của theme con chứ không lấy theme cha.

get_stylesheet_directory_uri()

Truy xuất URI thư mục đến chủ đề hiện tại. Đường dẫn không chứa dấu gạch chéo. Hàm này sẽ trả về địa chỉ trang web bắt đầu bằng http hoặc https.

get_template_directory()

Trả về đường dẫn máy chủ tuyệt đối

Ví dụ: public_html/wp-content/themes/my_theme

get_template_directory_uri()

Trả về đường dẫn dạng http hoặc https.

Ví dụ: https://localhost/website/wp-content/themes/ten_theme

get_theme_root()

Để truy xuất đường dẫn tuyệt đối đến thư mục.

Ví dụ: C:\xampp\htdocs\website/wp-content/themes

get_theme_root_uri()

Ví dụ: https://localhost/website/wp-content/themes

get_theme_file_path()

C:\xampp\htdocs\website/wp-content/themes/ten-theme

Trên đây là một số hàm get path đường dẫn trong WordPress. Nó sẽ khá hữu ích khi bạn gọi file khác nhau ở trong Theme. Hãy lưu lại để khi dùng đến sử dụng nhé.

Bình luận!

Xin lưu ý rằng tất cả các bình luận đều được kiểm duyệt theo chính sách bảo mật và tất cả các liên kết đều là nofollow. KHÔNG sử dụng từ khóa trong trường tên. Hãy để lại một cuộc trò chuyện cá nhân và ý nghĩa. *